Pejam Gulf Company
Skip Navigation Links
   

واحد انفورماتيك

 

...............................................................

معرفي

بدیهی است که ارائه خدمات سریع و ایمن، کنترل حجم بالای فعالیت پرسنلی، ثبت و پایش تراکنش های پولی و مالی و هدایت و بایگانی جریان های اسنادی درون شرکت و بین شعب مختلف بدون استفاده از سیستم های انفورماتیکی میسر نیست. واحد انفورماتیک شرکت خلیج پژم به عنوان متصدی راه اندازی و نگهداری زیرساختهای لازم برای تمامی امور رایانه ای شرکت شامل سخت افزارهای شبکه، خطوط ارتباطی اطلاعاتی، دسترسی به اینترنت، تهیه و نگهداری سیستم های رایانه ای و نیز راه اندازی نرم افزارهای تخصصی مربوطه برای مدیریت مالی، مدیریت اسنادی، کنترل عملیات، مدیریت پرسنل، پایگاه اینترنتی شرکت و بایگانی داده ها به شمار می رود. همچنین انجام فعالیت هایی شامل سیستم های حفاظتی و دوربین مدار بسته در محوطه ها، راه اندازی استفاده از سیستم های بیسیم و هندهلد در حوزه عملیات و سایر فعالیت های تخصصی مربوطه توسط کارشناسان تحت مدیریت واحد انفورماتیک صورت می گیرد. واحد انفورماتیک همچنین طی همکاری با واحد آموزش، مسئولیت انجام آموزش های تخصصی سخت افزاری و نرم افزاری به پرسنل شرکت را نیز بر عهده دارد.